Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia: – system ryczałtowy – polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy,na podstawie przedstawionego zestawienia; – system godzinowy – polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, na podstawie przedstawionego zestawienia; – system mieszany. Biuro prawne wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości usług.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej info@szumskii.pl.

Zwróć się do nas dzisiaj w celu odzyskania należności od twoich dłużników w Rosji lub na Białorusi.