Aktualności
02.02.2021

Brokerzy. Zmiany w ustawodawstwie Republiki Kazachstanu.

Na żądanie państwowych organów skarbowych maklerzy muszą udzielić informacji o transakcjach osób fizycznych związanych z papierami wartościowymi i towarami giełdowymi.

Więcej informacji
02.02.2021

Dodatkowa amnestia podatkowa dla osób fizycznych w Kazachstanie w 2021 r.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o jej wdrożeniu przewiduje dodatkową amnestię podatkową dla osób fizycznych w zakresie umorzenia kar.

Więcej informacji
02.02.2021

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony konsumentów w Republice Kazachstanu.

Zacznie działać ujednolicony system informacyjny dotyczący ochrony praw konsumentów. Konsument, którego prawa zostały naruszone, może skontaktować się ze sprzedawcą (producentem, wykonawcą) lub przedmiotem przedprocesowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego za pośrednictwem USIDOPK.

Więcej informacji
02.02.2021

Od 1 stycznia 2021 r. оrganizacje mikrofinansowe w Kazachstanie będą mogli prowadzić działalność tylko na podstawie licencji.

Obecnie organizacje zajmujące się mikrofinansowaniem będą licencjonowane. Licencję należy uzyskać do 1 marca 2021 r. Licencja jest wydawana w ciągu 30 dni roboczych, odnowienie zajmie trzy dni.

Więcej informacji
02.02.2021

Wyjaśniono stosowanie przywilejów przez organizacje IT w Federacji Rosyjskiej, które w wyniku reorganizacji otrzymały wyłączne prawa do programów komputerowych (baz danych)

Od 01.01.2021 obniżone stawki podatku dochodowego i obniżone stawki składek ubezpieczeniowych mają zastosowanie do rosyjskich organizacji, które działają w dziedzinie technologii informatycznych (art. 284 ust. 1 pkt 15 i art. 427 ust. 3 pkt 1 kodeksu podatkowego Federacja zmieniona ustawą federalną z 31.07.265-FZ). Zwolnienie ma zastosowanie, jeśli udział dochodu z działalności IT stanowi co najmniej […]

Więcej informacji
02.02.2021

Dokonano zmian w szeregu ustaw dotyczących działalności spółek handlowych w Republice Białorusi.

Szczegółowo opisano tryb reorganizacji spółek handlowych oraz odbywania walnych zgromadzeń uczestników. Określona została procedura przeniesienia udziału (części udziału) w kapitale zakładowym sp. z o.o. na członków jej organów zarządzających, pracowników tej spółki. Główne przepisy wchodzą w życie 28 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji
10.07.2020

Stosunki pracy na Ukrainie są regulowane w nowy sposób: projekt Kodeksu pracy został sfinalizowany

M.in. rozliczanie czynności pracowniczych pracowników planowane jest w formie elektronicznej w rejestrze ubezpieczonych Krajowego Rejestru Obowiązkowego Państwowego Ubezpieczenia Społecznego w sposób określony w ustawie „W sprawie poboru i rozliczania pojedynczej składki na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne”.Planowane jest udzielenie pracodawcy prawa z własnej inicjatywy rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w przypadku odmowy zmiany istotnych warunków […]

Więcej informacji
05.07.2020

Od 26 czerwca 2020 r. Produkty w EAU powinny być oznaczone znakiem „GMO”.

Od 26 czerwca 2020 roku w krajach EAU dobiegł końca okres przejściowy na wejście w życie zmian do unijnego przepisu technicznego „Produkty żywnościowe pod względem ich etykietowania”, który dotyczy etykietowania produktów żywnościowych otrzymywanych z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, opatrzonych znakiem GMO. Zmiany zostały przyjęte decyzją Rady Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 90 […]

Więcej informacji
02.07.2020

Wykwalifikowani zagraniczni specjaliści mają pozwolenie na jednorazowy wjazd do Rosji

Z powodu pandemii wjazd cudzoziemców do Rosji był ograniczony. Postanowieniem rządu z dnia 25 czerwca 2020 r. Nr 1671-р Gabinet Ministrów uczynił wyjątek dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zezwala się im na jednorazowy wjazd do Rosji na podstawie specjalnej listy. Te ostatnie są przekazywane do FSB i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez federalne organy wykonawcze, które są […]

Więcej informacji
01.07.2020

Stopa refinansowania Narodowego Banku Republiki Białorusi z lipca 2020 roku została obniżona.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr 204 ” Informacje o stopie refinansowania Banku Narodowego ” stopa refinansowania Narodowego Banku Republiki Białorusi została obniżona do 7,75 %. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Więcej informacji
01.07.2020

Od 1 lipca wymagania dla przewoźników tranzytowych wprowadzone na Białorusi w związku z COVID-19 zostały zniesione.

Z dniem 1 lipca 2020 r. Dekret Rady Ministrów nr 171 z dnia 25 marca 2020 r. „W sprawie środków zapobiegania importowi i rozprzestrzenianiu się infekcji spowodowanych przez koronawirusa COVID-19” wyklucza wymogi dotyczące kierowców, którzy przejeżdżają przez terytorium Białorusi pojazdami zaprojektowanymi do wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Odpowiednia decyzja została zapisana w dekrecie rządowym z dnia […]

Więcej informacji
30.07.2018

Nowe regulacje dotyczące założenia oraz likwidacji przedstawicielstw zagranicznych firm na Białorusi

Z dnia 3 września 2018 zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące założenia, oraz likwidacji przedstawicielstw zagranicznych firm (w tym i polskich) na Białorusi m.in. będzie przedłużony okres uzyskania zezwoleń w celu założenia przedstawicielstw oraz zostanie przedłużona ważność ww. zezwoleń i inne. W celu uzyskania szczegółowej informacji ww. sprawie uprzejmie prosimy o kontakt!

Więcej informacji
30.07.2018

Zmiany reżimu wizowego dla polaków na Białorusi

Z dnia 27 lipca 2018 roku przedłużone terminy pozostania na terytorium Białorusi bez wizy do 30 dni w przypadku wjazdu i wyjazdu do Białorusi przez port lotniczy „Narodowy port lotniczy Mińsk” dla polaków. W razie pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt! Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Więcej informacji
05.06.2018

E-VAT na Białorusi

Z 2018 roku obowiązują nowe przepisy regulujące podatek VAT na Białorusi. Przede wszystkim warto podkreśli, iż świadczenie usług osobom fizycznym mieszkającym na Białorusi wiąże się z obowiązkiem rejestracji w urzędzie podatkowym na Białorusi oraz zapłatą podatku VAT. W jakim przypadkach musisz zarejestrować się na Białorusi jako podatnik VAT: W razie pytań oraz wątpliwości prosimy o […]

Więcej informacji