Brokers. Changes in the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Na żądanie państwowych organów skarbowych maklerzy muszą udzielić informacji o transakcjach osób fizycznych związanych z papierami wartościowymi i towarami giełdowymi.